Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Училищни настоятелства в Варна

База данни на неправителствени организации - Училищни настоятелства в Варна

 

ОП

Настоятелство при Логопедична детска градина №20 "Бриз" Варна

Град/село: Варна
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Училищно настоятелство при СОУ Св. Св. Кирил и Методий

Град/село: гр.Белослав
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци