Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Велико Търново

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Велико Търново

 

ЧП

Асоциация на домашните пивовари в България

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси

 

ОП

Надежда за всички

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък-1903"

Град/село: Ветринци
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Отец Паисий 1905

Град/село: Полски Тръмбеш
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Спортен клуб по борба "Юнак"

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци