Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Велико Търново

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Велико Търново

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Град/село: Лясковец
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

ВИТУС

Град/село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Народно читалище "Напредък - Елена - 1863"

Град/село: Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Народно читалище "Наука - 1900" с. Марян

Град/село: с. Марян, общ. Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
НЧ "Напредък - Елена - 1863"

Град/село: Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци