Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Неформални граждански групи в Велико Търново

База данни на неправителствени организации - Неформални граждански групи в Велико Търново

 

ОП

Д
Стара Река

Град/село: Велико Търново
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци