Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Читалище в Велико Търново

База данни на неправителствени организации - Читалище в Велико Търново

 

ОП

Д
Народно читалище "Напредък - Елена - 1863"

Град/село: Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък 1869"

Град/село: Горна Оряховица
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Народно Читалище "Напредък-1903"

Град/село: Ветринци
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Читалищни дейности

 

ОП

Народно читалище "Наука - 1900" с. Марян

Град/село: с. Марян, общ. Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
народно читалище светлина - Царевец 1927 "

Град/село: sarevets
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
НЧ "Напредък - Елена - 1863"

Град/село: Елена
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Отец Паисий 1905

Град/село: Полски Тръмбеш
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Читалище "Сполука-1923"

Град/село: С.Пушево
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Читалище Развитие 1918

Град/село: Велико Търново
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци