Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Видин

 

ОП

Организация Дром

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права

 

ОП

Свободен младежки център

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци