Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Видин

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ЧП

Д
Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Град/село: с. Връв
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Надежда днес - Кула

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
НЧ Пробуда-1925

Град/село: с.Флорентин
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

 

ОП

Д
Обществен дарителски фонд Видин

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ЧП

Сдружение Клуб по воден туризъм - Видин ("Рекичка")

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Фиданките

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на местни общности, квартални сдружения

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци