Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Младежки въпроси, политики и изследвания в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Младежки въпроси, политики и изследвания в Видин

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Град/село: Арчар
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Д
Български Младежки Форум

Град/село: Върбово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Доверие - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

Свободен младежки център

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Сдружение „ЕВРО КЪНЕКТ БГ”

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ОП

Д
Туристически клъстър Дунав

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци