Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Образование в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Видин

 

ОП

АКЧАИР

Град/село: Арчар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Алумни клуб - Асен Златаров - Видин

Град/село: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

АНСЕЛ БЪДЕЩЕ ЗА ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БОТЕВ ВЪРБОВО

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БРЕЙН ГРУП

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Видински общински фонд "Читалища"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС Р О М А

Град/село: Дунавци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ДИАЛОГ СОПД

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Доверие - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

ДОРТИКУМ- ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СОПД

Град/село: Куделин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕВРО НОВА

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЕКО СВЯТ

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Екосистем Юръп

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Заедно - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЙОЦОВ- КОНСУЛТ

Град/село: Делейна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Д
Карловска задруга

Град/село: Цар Шишманово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Надежда днес - Кула

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ОП

ПАМЕТНИК НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЪВ ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПОДАЙ РЪКА- ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги

 

ОП

ПЧЕЛИЦА

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци