Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Видин

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Видин

 

ЧП

Д
Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Град/село: с. Връв
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Екосистем Юръп

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда

 

ОП

Надежда днес - Кула

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда

 

ОП

Сдружение "България в Европа"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Деца; Социални услуги

 

ЧП

Сдружение "Европейски перспективи"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

Д
Сдружение „ЕВРО КЪНЕКТ БГ”

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда

 

ЧП

Сдружение Клуб по воден туризъм - Видин ("Рекичка")

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ОП

СЕЙН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда

 

ЧП

Д
Център за иновации и развитие

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; IT развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци