Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Фондации в Видин

База данни на неправителствени организации - Фондации в Видин

 

ОП

АНСЕЛ БЪДЕЩЕ ЗА ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Град/село: Арчар
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА- А.Г.И.

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕВРО НОВА

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЕКО СВЯТ

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "РОСИЦА ИВАНОВА"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

Д
Обществен дарителски фонд Видин

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове

 

ОП

ПАМЕТНИК НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ВЪВ ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ФОПД

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

СБЪДНАТА МЕЧТА ФОПД

Град/село: Гомотарци
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

ФЕМИНА

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ФЕНИКС -21 ВЕК ФОПД

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Д
Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "ДОМЕТИАН МИТРОПОЛИТ ВИДИНСКИ"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "РАВЕН ШАНС ЗА ВСЕКИ"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Социални услуги; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН"

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци