English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 158 (0,1648 секунди)
 
ОП

Регионален агробизнес център - Видин

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Професионални организации
ОП

СПОРТЕН КЛУБ "ВАНТО"

Област: Видин
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Туристическо дружество "Бонония"

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП

Сдружение "Европейски перспективи"

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

НЧ "Здравец - 2007"

Област: Видин
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Област: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП

Екосистем Юръп

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда
ОП

Свободен младежки център

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

НЧ Пробуда-1925

Област: Видин
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности
ОП Д

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Карловска задруга

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Видински общински фонд "Читалища"

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

Активно общество

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Български Младежки Форум

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"

Област: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Надежда днес - Кула

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Образование; Околна среда
ОП Д

Бокая

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Добро сърце

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата
ОП Д

Сдружение "Усмихни се с нас"

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН"

Област: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
12345...8
Корекция на търсенето