Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Видин

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Видин. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

АДВОКАТИ ЗА ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Д
Активно общество

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

АКЧАИР

Град/село: Арчар
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Алумни клуб - Асен Златаров - Видин

Град/село: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

АНСЕЛ БЪДЕЩЕ ЗА ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АЛЕКС - КНАУФ" ГР.ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност:

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "ВИДАБАСКЕТ"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност:

 

ОП

БДИН КОНСУЛТ

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

БДИН ЛЕС БЪЛГАРИЯ

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Бизнес иновации за кариерно развитие

Град/село: Арчар
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Бизнес клуб - Видин

Град/село: гр.Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

БИЗНЕСИНКУБАТОР - 2002 ГОДИНА

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БОКАЯ

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Бокая

Град/село: Кула
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството

 

ОП

БОКСОВ КЛУБ "БДИН 66"

Град/село: Видин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БОКСОВ КЛУБ ВИДИН

Град/село: Видин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БОТЕВ ВЪРБОВО

Град/село: Белоградчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БРЕЙН ГРУП

Град/село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

   1  2  3  4  ... 8   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци