Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Друго в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Враца

 

ОП

Алтернативен център за личностно развитие Камала

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Друго

 

ОП

Клуб Клеопатра

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
Народно читалище "Фар 1930"

Град/село: с. Паволче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Ротари клуб - Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на личността - Диона

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Д
Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения "Зорница"

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци