Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Враца

 

ОП

Д
Гражданско общество за равенство, демокрация и интеграция"

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

 

ОП

Д
Нов път

Град/село: Хайредин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги

 

ОП

У.Т.Р.Е. - Уважение, толерантност, разбирателство, единство

Град/село: с.Търнак
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци