Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Враца

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ГР. ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ВРАЧАНСКИ РЕГИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

ЕКОЕНЕРГИЯ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

КЛУБ НА УЧИТЕЛЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН-2010

Град/село: Роман
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Модерна Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

РИБОЛОВ И ПРИРОДА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

РОМСКА ИНИЦИАТИВА -2006

Град/село: Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СВЕТИ ГЕОРГИ

Град/село: Девене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СИНДИКАТ АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА-ЗОНА

Град/село: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ БОТЕВ- БЪРДАРСКИ ГЕРАН

Град/село: Бърдарски геран
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ЛЕДЕНИКА-ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ТЕНИС КЛУБ ВРАЦА- 2013

Град/село: Враца
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА И ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА МАРИЯ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Юстиция

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци