Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Враца

 

ОП

Българска Социалдемократическа Програма

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Деца

 

ОП

Д
Народно читалище "Фар 1930"

Град/село: с. Паволче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Национално сдружение Народно щастие

Град/село: ГОРНА КРЕМЕНА
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Туристическо дружество „Веслец"

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Деца

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци