Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
31

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Враца

 

ОП

Д
Надежда за нас-2008

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование; Социални услуги

 

ОП

Национално сдружение Народно щастие

Град/село: ГОРНА КРЕМЕНА
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на личността - Диона

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Д
Северозападни младежки инициативи

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Синергия

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ЧП

Фондация "България, Европа, Земя"

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Център за обществена и личностна подкрепа Мария

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Деца

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци