Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Враца

 

ОП

Балкански тайни

Град/село: с. Паволче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Българска Социалдемократическа Програма

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Местни инициативни групи; Деца

 

ОП

Ентусиазъм

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

ЕСПЕРАНТО ЕКО

Град/село: Оряхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КНЕЖА

Град/село: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци