Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Насърчаване на дарителството/доброволчеството в Враца

 

ОП

Д
Първи юни

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги

 

ОП

Д
Училищно настоятелство ,,Н.Й.Вапцаров"

Град/село: Селановци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Фондация "Проект Северозапад"

Град/село: Лютиброд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци