Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Образование в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Образование в Враца

 

ЧП

AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ - КОРИТЕН

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

АЙДИА СПОНСОР

Град/село: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АТЛИТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АФРОДИТА

Град/село: Лютиброд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ВРАЦА СОФТУЕР ОБЩЕСТВО

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Враца софтуер общество

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие

 

ОП

Д
Гражданско общество за равенство, демокрация и интеграция"

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Социални услуги

 

ЧП

Дом на науката и техниката

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ДРЪЗНОВЕНИЕ

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Европа за гражданите

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Социални услуги

 

ОП

ЕГО

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЖАРАВА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЗА НОВ СВЯТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ-С.СЕЛАНОВЦИ 2014

Град/село: Селановци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Клуб по диско балет Меджик

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование

 

ОП

КЛУБ ПО КАНАДСКА БОРБА - СЕЛАНОВЦИ 2006

Град/село: Селановци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

КНЕЖА В ЕВРОПА

Град/село: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Консултативен и образователен център - Анима

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Деца; Социални услуги

 

ОП

МЕЖДУНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

   1  2  3  4    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци