Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Околна среда в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Околна среда в Враца

 

ОП

Балкански тайни

Град/село: с. Паволче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Европа-2007

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Клуб приятели на природен парк Врачански Балкан

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда

 

ОП

Модерна Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда

 

ОП

Д
Роден двор

Град/село: Галиче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация "Искър"

Град/село: 3100 Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Проблеми на децата

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци