Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Предоставяне на дарения/грантове в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Предоставяне на дарения/грантове в Враца

 

ОП

Вестители 2007

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Деца; Предоставяне на дарения/грантове

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци