Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Сдружения в Враца

База данни на неправителствени организации - Сдружения в Враца

 

ЧП

AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ - КОРИТЕН

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ГР. ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АЙДИА СПОНСОР

Град/село: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

АЛЕНО МУШКАТО

Град/село: Оряхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Алтернатива - БС

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

 

ОП

Алтернативен център за личностно развитие Камала

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

АРИС - 2008

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АРТ ЦЕНТЪР

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Друго

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАПАДНА МИЗИЯ

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ СВЕТЛА ДИМИТРОВА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ ЕЛИТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

АТЛИТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

Балкански тайни

Град/село: с. Паволче
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

БЕНИС-2012

Град/село: Кнежа
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Бизнес Център Бяла Слатина

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

БИЗНЕС ЦЕНТЪР КОЗЛОДУЙ

Град/село: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БУЛИТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

   1  2  3  4  ... 11   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци