Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Корекция на търсенето

 

Фондации в Враца

База данни на неправителствени организации - Фондации в Враца

 

ОП

АФРОДИТА

Град/село: Лютиброд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА

Град/село: Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

МИЛОСЪРДИЕ 03

Град/село: Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

МУЗЕОН

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ОБЩЕСТВЕНА ФОНДАЦИЯ - ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ОП

РОМСКА ИНИЦИАТИВА -2006

Град/село: Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СПАСЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Град/село: Лютиброд
Тип: Фондация
Сфера на дейност:

 

ЧП

Фондация "България, Европа, Земя"

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Д
Фондация "Искър"

Град/село: 3100 Мездра
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Проблеми на децата

 

ОП

Д
Фондация "Проект Северозапад"

Град/село: Лютиброд
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги

 

ОП

ЦАРИЦА ЙОАНА

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Д
Център за личностно развитие "BARAKA"

Град/село: Козлодуй
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци