Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Читалищни дейности в Враца

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Читалищни дейности в Враца

 

ОП

Д
Народно читалище "Фар 1930"

Град/село: с. Паволче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Д
Народно читалище Просвета-1927-Лиляче

Град/село: Лиляче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

 

ОП

Д
НЧ "Пробуда 1926" Згориград

Град/село: celo-Zgorigrag
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности

 

ОП

Д
НЧ "Съзнание-1927"

Град/село: Долни Вадин
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци