English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 287 (0,1850 секунди)
 
ОП Д

Добрия Самариянин

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения; Физическо възпитание и спорт; Друго
ОП

АРТЛИ

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация "Проект Северозапад"

Област: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги
ОП Д

Роден двор

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Околна среда; Социални услуги
ОП

Култура и зелен растеж

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на икономическото развитие; Читалищни дейности
ОП Д

Народно читалище "Фар 1930"

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго
ОП Д

Надежда за нас-2008

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Образование
ОП Д

Лалета

Област: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; IT развитие
ОП Д

Фондация "Подай им ръка"

Област: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Училищно настоятелство ,,Н.Й.Вапцаров"

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Сдружение за социални дейности ЗВЕЗДА

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Социални услуги
ОП Д

Народно читалище Просвета-1927-Лиляче

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП

Търговско-промишлена палата Враца

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

НЧ "Съзнание-1927"

Област: Враца
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Първи юни

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Различни, но ръка за ръка

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения "Зорница"

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги; Друго
ОП

СНЦ "Надежда за утре"

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Модерна Враца

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Северозападни младежки инициативи

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
12345...15
Корекция на търсенето