Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

Корекция на търсенето

 

Неправителствени организации в област Враца

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в област Враца. Включени са фондации, сдружения, спортни клубове и федерации, читалища и училищни настоятелства.

 

ОП

Европа-2007

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Социални услуги

 

ОП

ЕГО

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЕЗДОВИ КЛУБ БАРОН

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕЗДОВИ КЛУБ ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЕКОЕНЕРГИЯ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ЕНИМЪЛ ХЕЛП- ВРАЦА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

Ентусиазъм

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

ЕС О ЕС ПРИЯТЕЛИ

Град/село: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЕСПЕРАНТО ЕКО

Град/село: Оряхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

ЕТНИКА

Град/село: Бяла Слатина
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЖАР и СВЕТЛИНА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

ЖАРАВА

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ЖЕНИТЕ В ЯДРЕНАТА ИНДУСТРИЯ - БЪЛГАРИЯ

Град/село: Козлодуй
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЖЕНСКО ЦАРСТВО В СОФРОНИЕВО

Град/село: Софрониево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:

 

ОП

ЖИВА ВОДА-ГР. ОРЯХОВО

Град/село: Оряхово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство

 

ОП

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА И ПРЕСТЪПНОСТ

Град/село: Враца
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ЖИВОТ В РАВНОВЕСИЕ-2003

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ЖКХГ "АНЕЛИЯ"

Град/село: Мездра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ЗА НОВ СВЯТ

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование

 

ОП

Заедно за Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Социални услуги

«    1  2  3  4  5  6  ... 15   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци