Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Браншови организации в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Браншови организации в Добрич

 

ЧП

Д
Сдружение Агро Био Свят

Град/село: Полковник Минково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Околна среда

 

ЧП

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; IT развитие

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци