Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Етнически въпроси в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Етнически въпроси в Добрич

 

ОП

Д
Кубера

Град/село: гр.Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси

 

ОП

УН на СОУ "Димитър Талев" - гр.Добрич

Град/село: Добрич
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Околна среда; Деца

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци