Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Клубове по интереси в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Клубове по интереси в Добрич

 

ОП

Арт Център Палитра

Град/село: гр. Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство

 

ОП

Н.П.О. КЛУБ ЧЕЧИ НЕСОХУМС

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
хобиСклуб

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Клубове по интереси; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци