Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

 

Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Международни и европейски въпроси, политики и изследвания в Добрич

 

ЧП

Д
ИМКА Добрич

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ОП

Д
Кауза България

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания

 

ЧП

Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА""

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци