Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Местни инициативни групи в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Местни инициативни групи в Добрич

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАВАРНА

Град/село: Каварна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИГ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО-ШАБЛА 2010

Град/село: Генерал Тошево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИГ Добричка

Град/село: Бранище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ

Град/село: Тервел
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи

 

ОП

Д
Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

Град/село: Добрич
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци