Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

Корекция на търсенето

 

Проблеми на жените, джендър въпроси в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Проблеми на жените, джендър въпроси в Добрич

 

ОП

Д
Кубера

Град/село: гр.Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци