English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 244 (0,0613 секунди)
 
ОП Д

Морски Клуб Балчик

Област: Добрич
Град/Село: Балчик
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Музикален свят-Балчик

Област: Добрич
Град/Село: Балчик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП

Свети Николай Чудотворец

Област: Добрич
Град/Село: гр. Добрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП Д

ИМКА Добрич

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

СНЦ Зеленият пламък

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда
ОП

Сдружение с нестопанска цел "Европейски институт по културен туризъм "ЕВРИКА""

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Сдружение "Еко Добруджа"

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Околна среда
ОП Д

Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Читалищни дейности
ОП

Училищно настоятелство ПГТО "Дочо Михайлов" - гр. Тервел

Област: Добрич
Град/Село: Тервел
Тип: Училищно настоятелство
Сфера на дейност: Образование
ОП

Приятели на Добруджа

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие; Физическо възпитание и спорт
ОП

МИГ Добричка

Област: Добрич
Град/Село: Бранище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
ОП Д

Кауза България

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Ръка за помощ

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Социални услуги
ОП

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Образование; IT развитие
ОП Д

Сдружение "Независим живот"

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Социални услуги
ОП

Академия Класика

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Добруджанско аграрно и бизнес училище

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП Д

БЯЛО - ЗЕЛЕНО - ЧЕРВЕНО

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

хобиСклуб

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Клубове по интереси; Социални услуги
ОП

Лайънс клуб Добрич

Област: Добрич
Град/Село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
12345...13
Корекция на търсенето