Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Друго в Бургас

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Бургас

 

ОП

Асоциация за социално - екологични проекти „Евроастрал“

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Бизнес център - Бургас

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм

Град/село: гр.Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Българска статистическа група

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Българско сдружение за честни избори и демократични практики

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Високотехнологичен бизнес инкубатор - Бургас

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

ГЕНГСТА ГЕНГСТА ПРАДАКШЪН

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Граждански форум

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Дар

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Доза обич

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; Друго

 

ОП

Ейнжълс

Град/село: гр. Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Екоенергия

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Инициатива за развитие и социална активност

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Милосърдни сърца - 2015

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Околна среда; Друго

 

ОП

МОЙРА - Бургас

Град/село: гр.Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Град/село: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ЧП

Д
Национална Велосипедна Асоциация

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Национална лига - Потребители на услуги

Град/село: гр. Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
Организация за закрила на българските граждани

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго

 

ОП

Природа за България

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци