Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Друго в Добрич

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Добрич

 

ОП

Сдружение с нестопанска цел "Германо-български помощ за животните

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Хоби С клуб

Град/село: Добрич
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци