Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Друго в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Пазарджик

 

ОП

Д
Един различен ден

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

Д
Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Град/село: гр. Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго

 

ОП

Сдружение "Агенция за регионално развитие - Велинград/ Център за бизнес и информация"

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго

 

ОП

Д
Сдружение за етнокултурен и туристически обмен - Сърница

Град/село: Сърница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "СУТКЯ"

Град/село: гр. Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Деца; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци