Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Друго в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Пловдив

 

ОП

Агенция за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ЧП

Д
Айкет Рескю

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
Асоциация на българските екскурзоводи и археолози "Борис Дякович"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

 

ЧП

Асоциация на студентите медици- гр.Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Друго

 

ОП

Д
БГ Бъди Активен

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Развитие на местни общности, квартални сдружения; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

КЛУБ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ АВАНТЮРИКА

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

Медиатори

Град/село: гр. Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Друго

 

ОП

Международна фондация "Мисия Ес О Ес"

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ЧП

Д
Откривам и развивам

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

 

ОП

Партньори - Асеновград

Град/село: Асеновград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Перфект

Град/село: Пловдив
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Социални услуги; IT развитие; Друго

 

ОП

Д
Поколения заедно

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги; Друго

 

ОП

Сдружение Съюз за независимо творческо общуване

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

СНЦ Спортен клуб Диамант

Град/село: Карлово
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ЧП

Д
Фондация АНТО

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт; Друго

 

ОП

Д
Център за психологическо консултиране и психотерапия - Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци