Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Друго в Разград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Разград

 

ОП

Детелина - 2007

Град/село: гр. Лозница
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Младежки свят - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци