Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Друго - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

База данни на неправителствени организации Друго - Сдружение – спортен клуб/федерация в България

 

ОП

Спортен клуб Черен дракон

Град/село: София
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Физическо възпитание и спорт; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци