Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Друго в Смолян

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Смолян

 

ЧП

Д
Артел 13

Град/село: с. Киселчово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Култура и изкуство; Друго

 

ОП

Ела в Родопите

Град/село: с. Момчиловци
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Забравената България

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Друго

 

ОП

Клуб Отворено общество - Смолян

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Друго

 

ОП

Мостове

Град/село: Мадан
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Д
СБОСДЗП

Град/село: Мадан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Социални услуги; Друго

 

ОП

Сдружение с нестопанска цел "Развитие-XXI век"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Социални услуги; Друго

 

ОП

Д
СНЦ "Млади с въображение"

Град/село: Смолян
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Социални услуги; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци