Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Друго в Хасково

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Друго в Хасково

 

ОП

Бизнес център - Марица

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

 

ОП

Гражданско сдружение на пенсионерите - Хасково

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Друго

 

ОП

Доверие - Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Евро - Синди

Град/село: гр. Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго

 

ОП

Зелен чадър

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда; Друго

 

ОП

Логос - Хасково

Град/село: гр.Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Марина

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Марица

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Местна инициативна група /МИГ/ - Тополовград

Град/село: гр. Тополовград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Начало 2005

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Наше село

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Нашите деца могат

Град/село: гр. Свиленград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Обединен ромски съюз - Симеоновград

Град/село: Симеоновград 
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Друго

 

ОП

Областен браншови пчеларски съюз - Хасково

Град/село: гр. Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Общонационална фондация "Свети Димитър покровител"

Град/село: гр. Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Подкрепа инициативите и реализацията на личността

Град/село: гр.Димитровград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ЧП

Развитие и насърчаване на младежки дейности

Град/село: Харманли
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги; Друго

 

ОП

Регионална стопанска камара - Хасково

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго

 

ОП

Регионално сдружение на общините "Марица"

Град/село: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Друго

   1  2    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци