Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
26

Корекция на търсенето

 

Друго - Читалище в България

База данни на неправителствени организации Друго - Читалище в България

 

ОП

Д
Народно читалище "Ведрина 1997"

Град/село: с.Косара
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Д
Народно читалище "Фар 1930"

Град/село: с. Паволче
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Читалищни дейности; Друго

 

ОП

Д
Читалище "Бъдеще-1927"

Град/село: с. Тодорово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности; Друго

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци