Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

Корекция на търсенето

 

Друго в България

База от данни на всички неправителствени организации, работещи в сфера на дейност "Друго".

 

ОП

Асоциация за подпомагане на населението и защита на околната среда при бедствия и аварии "Свети Иван Рилски"

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго

 

ОП

Д
Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Град/село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на децата; Друго

 

ОП

Асоциация за развитие на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевградска Славянка-2008

Град/село: с. Петрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Социални услуги; Друго

 

ОП

Асоциация за развитие на София

Град/село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Асоциация за социално - екологични проекти „Евроастрал“

Град/село: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Асоциация на българските градове и региони

Град/село: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Друго

 

ОП

Д
Асоциация на българските екскурзоводи и археолози "Борис Дякович"

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

 

ОП

Асоциация на европейските журналисти-България

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Асоциация на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Асоциация на НПО - Лом

Град/село: Лом
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Друго

 

ЧП

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Друго

 

ОП

Асоциация на професионалните фотографи

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Професионални организации; Друго

 

ЧП

Асоциация на студентите медици- гр.Пловдив

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Друго

 

ОП

Асоциация на учени, артисти и спортисти

Град/село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго

 

ОП

Д
Асоциация Цьолиакия България - Живот без глутен

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата; Друго

 

ЧП

Астрономическа асоциация - София

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; Друго

 

ОП

БАЛИЗ - Благоевград

Град/село: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго

 

ОП

БАЛКАНИА-БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Град/село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго

 

ОП

Д
Балканска агенция за устойчиво развитие

Град/село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго

«    1  2  3  4  5  ... 21   »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци