Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики - Клонове на чуждестанни НПО в България

База данни на неправителствени организации Законодателство, застъпничество, публични политики - Клонове на чуждестанни НПО в България

 

ОП

Адопшън арк инкорпорейтед - клон Пловдив

Град/село:
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Надежда и домове за децата- клон България

Град/село:
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци