Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Сливен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Сливен

 

ОП

ВОЙВОДСКО

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

КАМБАНА - ЗА ЗАЩИТА И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Град/село:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци