Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Пазарджик

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Пазарджик

 

ОП

АКАДЕМИКА

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

БЪДЕЩЕ - 2006

Град/село: Ракитово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ГАЙДАРСКО НАДСВИРВАНЕ - РАВНОГОР

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ ПРОБУДА

Град/село: Септември
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

Инициатива за развитие на селските райони

Град/село: Панагюрище
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

 

ОП

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

МОО "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ВИТЯЗИ - ХАН АСПАРУХ"

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Сдружение Агенция за Регионално Развитие - Велинград/ Център за Бизнес и Информация

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Образование

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО, ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ „КЛЕПТУЗ А" - ВЕЛИНГРАД"

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ЧП

Синдикат на служителите в затворите в България

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН ПЕЩЕРА СКБ

Град/село: Пещера
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

СТРЕЛКОВИ КЛУБ СТРЕЛЕЦ-1893

Град/село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Град/село: Велинград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ФМС Напредък

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование

 

ОП

Фонд за превенция на престъпността - ИГА

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

ФОНДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ

Град/село: Пазарджик
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента

 

ОП

ФОНДАЦИЯ ОБОРИЩЕ

Град/село: Панагюрище
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци