Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Плевен

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Плевен

 

ОП

Д
Асоциация за развите на гражданското общество - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА НИКОПОЛ

Град/село: Никопол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Българско сдружение за честни избори и граждански права - национална асоциация

Град/село: гр.Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

Българско сдружение за честни избори и граждански права - Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ВЪЗРОДЕНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ЕКОСЪПОРТ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕСТАВРИРАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИ ХРАМОВЕ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ-СВЕТИ ИЛИЯ

Град/село: Бохот
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ОП

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Образование

 

ОП

Равносметка

Град/село: Червен бряг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на икономическото развитие

 

ОП

Развитие на личността и човешките общности

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

 

ОП

СВЕТА НЕДЕЛЯ

Град/село: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Сдружение Българска асоциация за лица с увреждания-Плевен

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги

 

ОП

Сдружение на селската младеж "ЗАЕДНО"

Град/село: гр.Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

ХОЛС БЪЛГАРИЯ

Град/село: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци