Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Пловдив

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Пловдив

 

ОП

Адопшън арк инкорпорейтед - клон Пловдив

Град/село: град Пловдив
Тип: Клон на чуждестанна НПО
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АДОПШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНК. - КЛОН ПЛОВДИВ

Град/село: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранно юридическо лице
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Алтернативно движение „Парадигма“

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ - АСКК ТРАКИЯ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование

 

ЧП

Асоциация на независимите пивовари в България

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Бъдеще 21 век

Град/село: Plovdiv
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; IT развитие

 

ОП

Българо - Казахстански Tехнологичен Институт

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФРЕНСКИ БОКС

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ САВАТЕ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Град/село: Войводиново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

ЕВРО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

ЖИВА ПРИРОДА

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство

 

ОП

ЗАКРИЛА ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕЦА

Град/село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Медиатори

Град/село: гр. Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Друго

 

ОП

МЛАДЕЖКА МЕДИА МЕДИАКАФЕ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Народно читалище „Любен Каравелов - 1897”

Град/село: Куртово Конаре
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Читалищни дейности

 

ОП

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОДК-ПЛОВДИВ

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

Д
Паралелен свят

Град/село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги

   1  2  3    »
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци