Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

Корекция на търсенето

 

Законодателство, застъпничество, публични политики в Разград

База данни на неправителствени организации работещи в сферата на Законодателство, застъпничество, публични политики в Разград

 

ОП

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Град/село: Медовене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

Кауза Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Околна среда

 

ОП

Д
КОРЕЛ

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения

 

ОП

ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА

Град/село: Разград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство

 

ОП

РОМСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СИНХРОН - 2013

Град/село: Кубрат
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН - РАЗГРАД

Град/село: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт

 

ОП

Д
Феникс - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Социални услуги

 

ОП

Център на НПО - Разград

Град/село: Разград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги

Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци